RSS订阅 - 热门标签 - 注册 - 登录 欢迎您来到Q淘网_
当前位置:宝博棋牌官网 > App攻略 > 正文

看图猜成语国城打一成语_疯狂猜成语国城是什么成语?

时间:2018-01-26 14:04 来源:未知 作者:小尤 阅读:℃

 宝博棋牌游戏下载:

倾国倾城 qīng guó qīng chéng 近义词: 倾城倾国、国色天香、出水芙蓉 反义词: 用法: 联合式;作谓语、定语;含褒义 解释: 倾:倾覆;城:国。原指因女色而亡国。后多形容妇女容貌极美。 出处: 东汉·班固《汉书·外戚传下·孝武李夫人》:“北方有


看图猜成语国城打一成语_疯狂猜成语国城是什么成语? copyright www.qqaiqin.com

倾国倾城 qīng guó qīng chéng  qqaiqin.com

近义词: 倾城倾国、国色天香、出水芙蓉 反义词:  

qqaiqin.com

用法: 联合式;作谓语、定语;含褒义  copyright www.qqaiqin.com

解释: 倾:倾覆;城:国。原指因女色而亡国。后多形容妇女容貌极美。 

copyright www.qqaiqin.com

出处: 东汉·班固《汉书·外戚传下·孝武李夫人》:“北方有佳人,绝世而独立,一顾倾人城,再顾倾人国。”  Q淘网qqaiqin.com

例子: 一个太真妃~。(元·白朴《梧桐雨》第一折)

qqaiqin.com

成语故事:

www.qqaiqn.com

汉武帝时音乐家李延年诗“北方有佳人,绝世而独立,一顾倾人城,再顾倾人国。宁不知倾城与倾国,佳人难再得”。这位佳人就是他的妹妹,武帝闻此曲后,遂纳纳其妹为妃,即史上所称的“李夫人”。

Q淘网qqaiqin.com

李夫人貌美如花,通音律,善歌舞,很受武帝宠爱,后因病重,武帝时常前往探望,而李夫人始终背对武帝,不以正面侍君,说是病颜憔悴,怕有损在武帝心中的美好形象,李夫人死后,武帝在很长一段时间都对她怀念不已。白居易据此写了一首讽谕诗《李夫人》。

qqaiqin.com

汉武帝, www.qqaiqn.com

初丧李夫人。 www.qqaiqn.com

夫人病时不肯别,

qqaiqin.com

死后留得生前恩。

qqaiqin.com

君恩不尽念不已, www.qqaiqn.com

甘泉殿里令写真。

www.qqaiqn.com

丹青画出竟何益? qqaiqin.com

不言不笑愁杀人。

www.qqaiqn.com

又令方士合灵药,

Q淘网qqaiqin.com

玉釜煎链金炉焚。 www.qqaiqn.com

九华帐深夜悄悄,

copyright www.qqaiqin.com

反魂香降夫人魂。 www.qqaiqn.com

夫人之魂在何许? copyright www.qqaiqin.com

香烟引到焚香处。

www.qqaiqn.com

既来何苦不须臾?

qqaiqin.com

缥缈悠扬还灭去。

www.qqaiqn.com

去何速兮来何迟? Q淘网qqaiqin.com

是耶非耶两不知。

copyright www.qqaiqin.com

翠蛾仿佛平生貌, Q淘网qqaiqin.com

不似昭阳寝疾时。

Q淘网qqaiqin.com

魂之不来君心苦,

qqaiqin.com

魂之来兮君亦悲。

Q淘网qqaiqin.com

背灯隔帐不得语, qqaiqin.com

安用暂来还见违。

www.qqaiqn.com

伤心不独汉武帝,

Q淘网qqaiqin.com

自古及今皆若斯。 Q淘网qqaiqin.com

君不见穆王三日哭, qqaiqin.com

重璧台前伤盛姬。

copyright www.qqaiqin.com

又不见泰陵一掬泪,

www.qqaiqn.com

马嵬坡下念贵妃。 copyright www.qqaiqin.com

纵令妍姿艳质化为土,

qqaiqin.com

此恨长在无销期。 www.qqaiqn.com

生亦惑,死亦惑, copyright www.qqaiqin.com

尤物惑人忘不得。

www.qqaiqn.com

人非木石皆有情, qqaiqin.com

不如不遇倾城色。 qqaiqin.com